Đánh giá sinh kế và cảnh quan tại khu vực dự án (Đồng Tháp, An Giang)

Trong khuôn khổ hoạt động đánh giá về sinh kế và cảnh quan tại 02 tỉnh An Giang và Đồng Tháp do Ngân hàng thế giới (WorlBank) tài trợ, Viện Nghiên cứu thị trường và thể chế nông nghiệp đã có thời gian làm việc với các hộ nông dân tìm hiểu hoạt động sinh kế, khảo sát cảnh quan và đánh giá hệ thống hỗ trợ sản xuất nông nghiệp tại khu vực Bảy núi (An Giang) và khu vực trồng xoài (Đồng Tháp).

Với kết quả mong muốn đưa ra được bức tranh sinh kế, và hệ thống sản xuất của khu vực thuộc dự án hỗ trợ, làm rõ được tính khả thi của các hạng mục đầu tư và tác động đến sinh kế của các hộ nông dân trong vùng dự án. Từ đó làm căn cứ để WorlBank phê duyệt hỗ trợ đầu tư các hạng mục nhằm phát triển sinh kế của người nông dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại 02 vùng dự án thuộc tỉnh An Giang và Đồng Tháp.

Một số hình ảnh khảo sát

403 Forbidden

403 Forbidden


nginx