CÁC CHUYÊN GIA QUỐC TẾ

Họ và tên

Vị trí

Chuyên môn

PeterTimmer

Giáo sư, Đại học Harvard

Kinh tế, chính sách nông nghiệp

David Dapice

Giáo sư, Đại học Harvard

Kinh tế, chính sách nông nghiệp

Jikun Huang

Giáo sư, Đại học Bắc kinh

Kinh tế, chính sách nông nghiệp

Ari Koko

Giáo sư, Đại học Stockhom

Kinh tế, chính sách nông nghiệp

Quentin Grafton

Giáo sư, ĐHQG Australia

Kinh tế tài nguyên môi trường

Chu Hoàng Long

Giảng viên chính, ĐHQG Australia

Kinh tế tài nguyên môi trường

Peter Coloe

Giáo sư, Đại học RMIT Melbourne

Chính sách chăn nuôi, thú y

Chu Thái Hoành

Tiến sỹ, Chuyên gia độc lập

Chính sách quản lý nhà nước

Nguyễn Văn Kiền

Tiến sỹ, Cán bộ nghiên cứu

Nông nghiệp Hữu cơ

CÁC CHUYÊN GIA TRONG NƯỚC

Họ và tên

Vị trí

Chuyên môn

Nguyễn Minh Châu

Tiến sỹ, Nguyên viện trưởng Viên cây ăn trái miền Nam

Nghiên cứu và phát triển ngành hàng trái cây

Phạm Văn Đẩu

Nguyên Giám đốc trung tâm điều Đông Nam Bộ

Nghiên cứu và phát triển ngành hàng điều

Lưu Văn Hoàng

Phụ trách công ty Logistic cà phê Singapore

Nghiên cứu và phát triển ngành hàng Cà phê

Lê Thanh Lựu

Tiến sỹ, Nguyên viện trưởng Viện nghiên cứu thủy sản 1

Nghiên cứu và phát triển ngành hàng thủy sản

Nguyễn Văn Rong

Nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT Thái Bình

Nghiên cứu và phát triển ngành hàng lúa gạo ĐBSH

Bùi Bá Bổng

Tiến sỹ, Nguyên thứ trưởng Bộ NN&PTNT

Nghiên cứu và phát triển ngành hàng lúa gạo ĐBSCL

Nguyễn Thị Mùi

Tiến sỹ, Chuyên gia độc lập

Nghiên cứu và phát triển ngành hàng chăn nuôi

Tô Xuân Phúc

Tiến sỹ, Cán bộ nghiên cứu ĐHQG Australia

Nghiên cứu và phát triển ngành hàng gỗ

Nguyễn Xuân Lập

Hội nghề cá Việt Nam

Nghiên cứu thị trường

Nguyễn Văn Giáp

Tiến sỹ, Đại học kinh tế TP.Hồ Chí Minh

Kinh tế nông nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị

Trần Thị Bích

PGS. TS, Trưởng khoa Thống kê, Đại học Kinh tế quốc dân

Phân tích số liệu

Nguyễn Hồng Quân

PGS. TS, Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Phân tích thể chế nông nghiệp

Văn Phạm Đăng Trí

PGS. TS, Phó khoa Tài nguyên môi trường, Đại học Cần thơ

Biến đổi khí hậu

Hồ Thanh Bình

Tiến sỹ, Trưởng khoa Nông nghiệp

Kinh tế nông nghiệp, tổ chức nông dân