Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và tiềm năng các chuỗi giá trị dược liệu tỉnh Cao Bằng

Đối tác: Helvetas Intercooperation gGmbH

Mục tiêu: nghiên cứu này trong khuôn khổ dự án Nhân rộng sáng kiến Thương mại sinh học trong ngành dược liệu tại Việt Nam (dự án Biotrade EU) do tổ chức Helvetas Intercooperation gGmbH hỗ trợ nhằm cung cấp thông tin cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng xây dựng kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn 2030

Hoạt động: