DANH SÁCH CÁN BỘ

Đặng Kim Sơn

Chức vụ: Chủ tịch hồi đồng chuyên gia Viện

Trình độ: Tiến sĩ

Kinh nghiệm và năng lực nghiên cứu: Tiến sĩ Đặng Kim Sơn nguyên là Phó vụ trưởng vụ chính sách, Nguyên Giám đốc trung tâm thông tin, Nguyên Viện trưởng Viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn (IPSARD). Là chuyên gia hàng đầu của Việt Nam và Đông Nam Á về chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn, nhà tư tưởng chính của Nghị quyết Tam Nông, cố vấn cho Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, cố vấn cao cấp của tập đoàn TH True Milk, PAN Group, chuyên gia của Ngân hàng thế giới, Ngân hàng phát triển Châu Á, Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP), Quỹ quốc tế về Phát triển nông nghiệp (IFAD),…

Ngô Sỹ Đạt

Chức vụ: Phó giám đốc phụ trách

Trình độ: Thạc sĩ

Kinh nghiệm và năng lực nghiên cứu: Nguyên phó phòng phát triển ngành hàng và thương hiệu, Trung tâm phát triển nông thôn, Viện chính sách chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (RUDEC/IPSARD). Tốt nghiệp thạc sỹ Kinh tế quốc tế và xã hội học nông thôn thuộc chương trình Việt – Bỉ tại Học viện nông nghiệp Việt Nam, với 17 kinh nghiệm về các lĩnh vực: i) Quản lý chất lượng sản phẩm, phát triển các hình thức tổ chức chất lượng cho nông, lâm, thủy sản; ii) Xây dựng vùng nguyên liệu, liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm; iii) Xây dựng kế hoạch, giải pháp cải thiện sinh kế của người tại các khu vực khó khăn, dân tộc thiểu số; iii) Tư vấn xây dựng các mô hình tổ chức nông dân (hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm sở thích, hiệp hội ngành hàng) nhằm phát triển sản xuất, thương mại các sản phẩm nông sản, gắn với quản lý và phát triển thương hiệu; iv) Xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm (Chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận; hỗ trợ xây dựng thế chế, mô hình tổ chức quản lý, tư vấn hỗ trợ trong tổ chức sản xuất và thương mại nhằm sử dụng và phát triển thị trường sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu thương mại). Trực tiếp tư vấn, xây dựng thành công các mô hình liên kết, phát triển chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm Nước mắm Phú Quốc, Hat điều Bình Phước, Cà phê Buôn Ma Thuột, lợn Móng Cái, Trúc sào Cao Bằng…và các sản phẩm của các làng nghề của Hà Nội và các tỉnh thuộc Miền núi Phía Bắc, Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Đỗ Huy Thiệp

Chức vụ: Trưởng phòng Thị trường và Chính sách

Trình độ: Thạc sĩ Kinh tế Chính sách

Kinh nghiệm và năng lực nghiên cứu: Nguyên trưởng phòng phân tích chính sách của Trung tâm tư vấn chính sách, Viện chính sách chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (CAP/IPSARD). Tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành kinh tế chính sách của Đại học William College, Hoa Kỳ, đã có 15 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu ngành hàng và thị trường nông sản. Nhiều kinh nghiệm trong tổ chức điều tra với số mẫu lớn, xử lý số liệu, phân tích thống kê và kinh tế lượng. Đã tham gia tập huấn cho nhiều sinh viên và cán bộ của các trường đại học về tổ chức điều tra và phân tích số liệu.

Bùi Quang Nguyên

Chức vụ: Trưởng phòng Thể chế và Phát triển Chuỗi giá trị

Trình độ: Thạc sỹ (Đại học Liege (Bỉ)

Kinh nghiệm và năng lực nghiên cứu: Nguyên Phó Phòng Phát triển nông thôn bền vững, Trung tâm Phát triển nông thôn/Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn (RUDEC/IPSARD). Tham gia triển khai các hoạt động: nghiên cứu đề xuất chính sách phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam (đề tài Bộ Nông nghiệp và PTNT); nghiên cứu Nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập. Là chuyên gia tư vấn triển khai các mô hình tổ chức sản xuất gắn với liên kết chuỗi giá trị các sản phẩm như lạc tại Diễn Châu – Nghệ An, rau tại thành phố Lạng Sơn, trái cây tại tỉnh Sơn La (chuỗi Nhà máy chế biến của tập đoàn TH); tham gia trực tiếp tư vấn phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác tại Na Rì (Bắc Kạn –Dự án Childfund), Tuyên Quang và Hòa Bình (Dự án GNI), Lục Ngạn (Bắc Giang); tham gia đào tạo, tập huấn về HTX cho các địa phương như thành phố Hà Nội, Sơn La, Tuyên Quang, Hòa Bình, Bắc Kạn

Ngô Thùy Linh

Trình độ: Thạc sĩ Kinh tế Chính sách

Kinh nghiệm và năng lực nghiên cứu: Nguyên trợ lý chuyên môn của Viện trưởng Viện chính sách chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD). Tốt nghiệp chuyên ngành quản lý dự án tại Đại học quốc gia Hàn Quốc, có 10 năm kinh nghiệm trong xây dựng và quản lý các dự án nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Đã tham gia xây dựng thành công nhiều dự án nghiên cứu lớn như dự án Xây dựng mạng lưới các đơn vị tư vấn chính sách ở khu vực Đông Nam Á tài trợ bởi IFAD với tổng kinh phí 2,5 triệu USD.

Phạm Thị Hồng Vân

Trình độ: Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp

Kinh nghiệm và năng lực nghiên cứu: Kinh nghiệm và năng lực nghiên cứu: Nguyên là cán bộ nghiên cứu của Viện chính sách chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, trưởng phòng Kinh tế-Xã hội của Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản. Có hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu và phát triển nông nghiệp nông thôn. Đã tham gia nhiều đề tài nghiên cứu quan trọng liên quan đến quy hoạch, chính sách phát triển nông nghiệp thông thôn, có nhiều kỹ năng trong nghiên cứu chuỗi giá trị (đặc biệt là thủy sản) và xây dựng tổ chức nông dân tập thể..

Bùi Tuấn Anh

Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính, tổ chức và truyền thông

Chuyên gia phân tích số liệu

Kinh nghiệm và năng lực nghiên cứu: Nguyên là trưởng nhóm phân tích dữ liệu thuộc Trung tâm Phát triển nông thôn/ Viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn. Tham gia triển khai các hoạt động về đánh giá tác động và kết quả của các dự án. Xây dựng và đề xuất các mô hình tổ chức sản xuất tại các địa bàn khu vực nông thôn. Tham gia xây dựng và tạo lập quyền sở hửu trí tuệ cho các sản phẩm nông nghiệp. Nghiên cứu chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp

Phạm Đức Thịnh

Chuyên gia môi trường và bản đồ

Kinh nghiệm và năng lực nghiên cứu: Lĩnh vực nghiên cứu: môi trường, biến đổi khí hậu, ngành hàng. Kỹ năng nghiên cứu: xây dựng bản đồ, thu thập và phân tích số liệu Nguyên phó giám đốc phụ trách chất lượng và vùng nguyên liệu Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Việt, nguyên cán bộ nghiên cứu Trung tâm tư vấn chính sách, Viện chính sách chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (CAP/IPSARD). Có kinh nghiệm trong nghiên cứu ngành hàng, thị trường nông sản và chính sách nông nghiệp. Nhiều kinh nghiệm trong tổ chức điều tra với số mẫu lớn, xử lý số liệu, phân tích thống kê; sử dụng thành thạo công cụ phân tích thông tin viễn thám, không gian. Đã tham gia tập huấn cho nhiều sinh viên và cán bộ của các trường đại học về tổ chức điều tra và phân tích số liệu.

Nguyễn Viết Phong

Chuyên gia phân tích và xử lý số liệu

Kinh nghiệm và năng lực nghiên cứu: Tốt nghiệp chuyên ngành Thống kê Kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Đã có 5 năm kinh nghiệm tham gia nhiều dự án phát triển ngành hàng, thị trường nông sản và phát triển kinh tế nông thôn. Tham gia tổ chức nhiều cuộc điều tra với số mẫu lớn, xử lý số liệu, phân tích thống kê và kinh tế lượng. Tập huấn cho nhiều sinh viên và cán bộ của các trường đại học về tổ chức điều tra và phân tích số liệu.