Tư vấn chuỗi giá trị sản xuất, sơ chế chế biến kinh doanh tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao và rau quả an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Đối tác: Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản HN

Mục tiêu: Thực hiện Chương trình tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản tại thành phố Hà Nôi, Viện nghiên cứu Thị trường và Thể chế nông nghiệp (Viện AMI) – Học Viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA) đã phối hợp với Chi Cục quản lý Chất lượng nông lâm thuỷ sản thành phố Hà Nội triển khai hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo mô hình chuỗi giá trị.

Hoạt động: Trong năm 2020, AMI đã triển khai hỗ trợ chuỗi lúa gạo của công ty Cổ phần kinh doanh chế biến nông sản Bảo Minh và chuỗi rau củ an toàn của Liên Hiệp HTX Nông nghiệp hữu cơ và Dược liệu Việt Nam (VHA COOPS).Tham gia chương trình, ông Ngô Sỹ Đạt và ông Bùi Quang Nguyên – Viện AMI đã triển khai các nội dung trong tâm như:i) Tập huấn nâng cao năng lực và nhận thức cho cán bộ kỹ thuật, HTX và người dân tham gia mô hình các nội dung cơ bản về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo Nghị định 98/2018/NĐ – CP. ii) Hỗ trợ các chủ trì liên kết xây dựng hệ thống tiêu chuẩn cơ sở cho các SP của doanh nghiệp, HTX.iii) Hỗ trợ chủ trì chuỗi và các tác nhân liên kết theo hợp đồng.
Trong năm 2021, Viện AMI sẽ tiếp tục triển khai hoạt động tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX tại Hà Nội và các tỉnh lân cận nâng cao năng lực tham gia vào các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị nông sản /.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và mọi người đang đứng
Chuyên gia cuatTập huấn cho các xã viên HTX
Không có mô tả ảnh.Thăm mô hình trồng rau công nhệ cao của HTX
Có thể là hình ảnh về ngoài trời